Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - ПОЗНАНИЯ ЗА МОРСКАТА СРЕДА 2020 - морски данни и наблюдение за интелигентен и устойчив растеж - SEC(2010) 999 SEC(2010) 998
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - MARINE KNOWLEDGE 2020 - marine data and observation for smart and sustainable growth - SEC(2010) 999 SEC(2010) 998
Дата на документа: 08/09/2010
№ на документ: COM(2010) 461
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове