Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Защита на финансовите интереси на Общностите – Борба с измамите – Годишен доклад за 2009 г. - SEC(2010)897 SEC(2010)898
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Protection of the European Union's financial interests-Fight against fraud-Annual Report 2009 - SEC(2010)897 SEC(2010)898
Дата на документа: 14/07/2010
№ на документ: COM(2010) 382
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Борба с измамите
Kомисии
Връзки
Текстове