Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА , Придружаващ документа към РЕШЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейската година на активния живот на възрастните хора (2012 г.) - COM(2010) 462
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - EX-ANTE EVALUATION Accompanying document to the DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Year for Active Ageing (2012) - COM(2010) 462
Дата на документа: 06/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1002
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности
Kомисии
Връзки
Текстове