Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 1 КЪМ ПРОЕКТА НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел II — Европейски съвет и Съвет - Раздел III — Комисия - Раздел X – Европейска служба за външна дейност
Заглавие на английски: AMENDING LETTER N° 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2011 - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION - Section II –European Council and Council - Section III - Commission - Section X – European External Action Service
Дата на документа: 15/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1064
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове