Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement in the form of the Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Norway concerning additional trade preferences in agricultural products reached on the basis of Article 19 of the Agreement on the European Economic Area
Дата на документа: 27/09/2010
№ на документ: COM(2010) 466
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове