Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика - SEC(2010) 1097 final
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Programme to support the further development of an Integrated Maritime Policy - SEC(2010) 1097 final
Дата на документа: 29/09/2010
№ на документ: COM(2010) 494
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове