Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - РЕЗЮМЕ НА КОМЕНТАРИТЕ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - Шести доклад относно статистическите данни за броя на животните, използвани за опитни и други научни цели в държавите-членки на Европейския съюз - COM(2010) 511 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - DATA AND SUMMARY OF THE COMMENTS SUBMITTED BY THE MEMBER STATES Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Sixth Report on the Statistics on the Number of Animals used for Experimental and other Scientific Purposes in the Member States of the European Union - COM(2010) 511 final
Дата на документа: 30/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1107
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове