Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, ПРИДРУЖАВАЩ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА МАКРОФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ 2009 г. - {COM(2010) 513 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT ACCOMPANYING THE REPORT FROM THE COMMISSION ON THE IMPLEMENTATION OF MACRO-FINANCIAL ASSISTANCE TO THIRD COUNTRIES IN 2009 - {COM(2010) 513 final}
Дата на документа: 30/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1117
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове