Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Стара оценка за установяване на на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика, Придружаващ документа към Предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика - {COM(2010) 494 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Ex-Ante Evaluation for establishing a Programme to support further development towards an Integrated Maritime Policy Accompanying document to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the establishment of a Programme to support the Integrated Maritime Policy - {COM(2010) 494 final}
Дата на документа: 29/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1097
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Рибарство и морско дело
Kомисии
Връзки
Текстове