Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …./…. НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION (EU) No …/… amending Regulation (EC) No 1467/97 on speeding up and clarifying the implementation of the excessive deficit procedure
Дата на документа: 29/09/2010
№ на документ: COM(2010) 522
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове