Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - КОНСОЛИДИРАНО ДОСИЕ, Придружаващо документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - ОЦЕНКА ОТ 2010 Г. НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ЕС ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ - COM(2010) 548 SEC(2010) 1164 SEC(2010) 1165
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - CONSOLIDATED PROFILE Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - THE 2010 ASSESSMENT OF IMPLEMENTING THE EU BIODIVERSITY ACTION PLAN - COM(2010) 548 SEC(2010) 1164 SEC(2010) 1165
Дата на документа: 08/10/2010
№ на документ: SEC(2010) 1163
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Околна среда
Kомисии
Връзки
Текстове