Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) - {SEC(2010) 1126}{SEC(2010) 1127}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Concerning the European Network and Information Security Agency (ENISA) - {SEC(2010) 1126}{SEC(2010) 1127}
Дата на документа: 30/09/2010
№ на документ: COM(2010) 521
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове