Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, Придружаваща документа към ПРЕДЛОЖЕНЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно „ПРОГРАМА ЗА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР“ - {COM(2010) 471}{SEC(2010) 1035}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - IMPACT ASSESSMENT Accompanying document to the Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the first radio spectrum policy programme - {COM(2010) 471}{SEC(2010) 1035}
Дата на документа: 20/09/2010
№ на документ: SEC(2010) 1034
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Информационно общество
Kомисии
Връзки
Текстове