Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за въвеждане на мерки за контрол спрямо 4-метилметкатинон (мефедрон)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION - On submitting 4-methylmethcathinone (mephedrone) to control measures
Дата на документа: 20/10/2010
№ на документ: COM(2010) 583
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове