Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - СХЕМИ ПРИДРУЖАВАЩИ ДОКЛАДА ОТНОСНО ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВА 2006/48/EC И 2006/49/EC ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ, Придружаващ документа към Доклада на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно въздействието на Директива 2006/48/EО и Директива 2006/49/EО върху икономическия цикъл - COM(2010)327 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - CHARTS ACCOMPANYING THE REPORT ON EFFECTS OF DIRECTIVES 2006/48/EC AND 2006/49/EC ON THE ECONOMIC CYCLE Accompanying document to the Report from the Commission to the Council and the European Parliament on effects of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC on the economic cycle - COM(2010)327 final
Дата на документа: 23/06/2010
№ на документ: SEC(2010) 754
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Вътрешен пазар и услуги
Kомисии
Връзки
Текстове