Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за позицията, която Европейският съюз следва да приеме в рамките на Съвета на министрите АКТБ—ЕО относно статута на Екваториална Гвинея по отношение на измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕО
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted by the European Union within the ACP-EU Council of Ministers concerning the status of Equatorial Guinea in relation to the revised ACP-EC Partnership Agreement
Дата на документа: 05/11/2010
№ на документ: COM(2010) 619
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове