Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova
Дата на документа: 10/11/2010
№ на документ: COM(2010) 649
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове