Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за сключването на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Споразумението за партньорство и сътрудничество по отношение на двустранната търговия с текстилни изделия
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Uzbekistan, of the other part, extending the provisions of the Partnership and Cooperation Agreement to bilateral trade in textiles
Дата на документа: 15/11/2010
№ на документ: COM(2010) 664
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Търговия
Kомисии
Връзки
Текстове