Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно прилагането на системата за съвети в селското стопанство, определена в членове 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the application of the Farm Advisory System as defined in Article 12 and 13 of Council Regulation (EC) No 73/2009
Дата на документа: 15/11/2010
№ на документ: COM(2010) 665
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове