Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2010—2011 г. - {SEC(2010) 1326}{SEC(2010) 1327}{SEC(2010) 1328}{SEC(2010) 1329}{SEC(2010) 1330}{SEC(2010) 1331}{SEC(2010) 1332}{SEC(2010) 1334}{SEC(2010) 1335}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011 {SEC(2010) 1326 final}{SEC(2010) 1327 final} {SEC(2010) 1328 final}{SEC(2010) 1329 final} {SEC(2010) 1330 final}{SEC(2010) 1331 final} {SEC(2010) 1332 final}
Дата на документа: 09/11/2010
№ на документ: COM(2010) 660
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове