Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, придружаващ ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно последващите мерки към освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година - отговор на запитванията от Европейския парламент - {COM(2010) 650}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT and THE COUNCIL on the follow-up to 2008 discharge – Replies to requests from the European Parliament - {COM(2010) 650}
Дата на документа: 18/11/2010
№ на документ: SEC(2010) 1438
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове