Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Шести доклад относно поддържането от някои трети страни на изискване за виза в нарушение на принципа на реципрочност
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Sixth report on certain third countries' maintenance of visa requirements in breach of the principle of reciprocity
Дата на документа: 05/11/2010
№ на документ: COM(2010) 620
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове