Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Хърватска 2010 - ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА, Придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Стратегия за разширяването на ЕС и основни предизвикателства за 2010-2011г. - {COM(2010) 660 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Croatia 2010 -PROGRESS REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011 - {COM(2010) 660 final}
Дата на документа: 09/11/2010
№ на документ: SEC(2010) 1326
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове