Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД, придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Становище на Комисията относно кандидатурата на Албания за членство в Европейския съюз - {COM(2010) 680 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - ANALYTICAL REPORT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Commission Opinion on Albania 's application for membership of the European Union - {COM(2010) 680 final}
Дата на документа: 09/11/2010
№ на документ: SEC(2010) 1335
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове