Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно консолидирането на отношенията между ЕС и Африка - 1,5 милиарда души, 80 държави, два континента, едно бъдеще
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the consolidation of EU Africa relations - 1.5 billion people, 80 countries, two continents, one future
Дата на документа: 10/11/2010
№ на документ: COM(2010) 634
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Развитие и отношения със страните от АКТ
Kомисии
Връзки
Текстове