Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТА ЗА СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (ИСПА), 2009 г. - SEC(2010) 1304 final
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - ANNUAL REPORT ON THE INSTRUMENT FOR STRUCTURAL POLICIES FOR PRE-ACCESSION (ISPA) 2009 - SEC(2010)1304 final
Дата на документа: 04/11/2010
№ на документ: COM(2010) 622
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове