Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА - Прилагане на член 260, параграф 3 от ДФЕС
Заглавие на английски: COMMISSION COMMUNICATION - Implementation of Article 260(3) TFEU
Дата на документа: 11/11/2010
№ на документ: SEC(2010) 1371
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове