Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПИСМО ЗА ВНАСЯНЕ НА КОРЕКЦИИ № 2 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ - Раздел III — Комисия
Заглавие на английски: AMENDING LETTER N° 2 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2011 - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION - Section III - Commission
Дата на документа: 11/10/2010
№ на документ: SEC(2010) 1199
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове