Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. - ПРИХОДНА И РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛИ
Заглавие на английски: DRAFT GENERAL BUDGET 2011 - STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION
Дата на документа: 26/11/2010
№ на документ: COM(2010) 750
Вид документ: Бюджет
Автор: Европейска комисия
Област
  • Бюджет
Kомисии
Връзки
Текстове