Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ЗЕЛЕНА КНИГА относно бъдещето на ДДС - За по-опростена, по-солидна и по-ефективна система на ДДС - {SEC(2010) 1455 окончателeн}
Заглавие на английски: GREEN PAPER On the future of VAT - Towards a simpler, more robust and efficient VAT system - {SEC(2010) 1455 final}
Дата на документа: 01/12/2010
№ на документ: COM(2010) 695
Вид документ: Зелена книга
Автор: Европейска комисия
Област
  • Данъчно облагане и митнически съюз
Kомисии
Връзки
Текстове