Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евро монети
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on denominations and technical specifications of euro coins intended for circulation
Дата на документа: 26/11/2010
№ на документ: COM(2010) 691
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове