Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно напредъка на Румъния по механизма за сътрудничество и проверка - {SEC(2010) 949}
Заглавие на английски:
Дата на документа: 20/07/2010
№ на документ: COM(2010) 401
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Координиране на политиките на ЕК
Kомисии
Връзки
Текстове