Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Първи годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2009 г.), Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА Първи годишен доклад за имиграцията и предоставянето на убежище (2009 г.) - {COM(2010) 214}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING PAPER - First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - First Annual Report on Immigration and Asylum (2009) - {COM(2010) 214}
Дата на документа: 06/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 535
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Правосъдие, свобода и сигурност
Kомисии
Връзки
Текстове