Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА ЗА 2010 ГОДИНА, Придружаващ документа към ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА ДОКЛАД ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯТА, 2010 г. (изготвен в съответствие с член 140, параграф 1 от Договора) - {COM(2010) 238 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - CONVERGENCE REPORT 2010 Accompanying document to the REPORT FROM THE COMMISSION - CONVERGENCE REPORT 2010 (Prepared in accordance with Article 140(1) of the Treaty) - {COM(2010) 238 final}
Дата на документа: 12/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 598
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове