Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: SEC(2010) 514
Заглавие на английски: DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION Accompagnant la COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL - Dresser le bilan de la politique europeenne de voisinage (PEV) Mise en oeuvre de la politique europeenne de voisinage en 2009: Rapport de Suivi Tunisie - {COM(2010) 207 final}{SEC(2010) 513 final}{SEC(2010) 515 final}{SEC(2010) 516 final}{SEC(2010) 517 final}{SEC(2010) 518 final}{SEC(2010) 519 final}{SEC(2010) 520 final}{SEC(2010) 521 final}{SEC(2010) 522 final}{SEC(2010) 523 final}{SEC(2010) 524 final}{SEC(2010) 525 final}
Дата на документа: 12/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 514
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове