Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Придружаващ СЪОБЩЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Обстоен преглед на Европейската политика за съседство - Прилагане на Европейската политика за съседство за 2009 година - Доклад за напредъка на Йордания - {COM(2010) 207 final} {SEC(2010) 513 final} {SEC(2010) 514 final} {SEC(2010) 515 final} {SEC(2010) 516 final} {SEC(2010) 517 final} {SEC(2010) 518 final} {SEC(2010) 519 final} {SEC(2010) 520 final} {SEC(2010) 521 final} {SEC(2010) 522 final} {SEC(2010) 523 final} {SEC(2010) 524 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Taking stock of the European Neighbourhood Policy (ENP) Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2009 Progress Report Jordan {COM(2010) 207 final} {SEC(2010) 513 final} {SEC(2010) 514 final} {SEC(2010) 515 final} {SEC(2010) 516 final} {SEC(2010) 517 final} {SEC(2010) 518 final} {SEC(2010) 519 final} {SEC(2010) 520 final} {SEC(2010) 521 final} {SEC(2010) 522 final} {SEC(2010) 523 final} {SEC(2010) 524 final}
Дата на документа: 12/05/2010
№ на документ: SEC(2010) 525
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Външни отношения
  • Разширяване
Kомисии
Връзки
Текстове