Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА И ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ФИНАНСОВ КОМИТЕТ относно европейския механизъм за финансово стабилизиране
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE ECONOMIC AND FINANCIAL COMMITTEE on the European Financial Stabilisation Mechanism
Дата на документа: 30/11/2010
№ на документ: COM(2010) 713
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Икономически и финансови въпроси
Kомисии
Връзки
Текстове