Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно монтирането, местоположението, работата и идентификацията на устройствата за управление на селскостопански или горски колесни трактори
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the installation, location, operation and identification of the controls of wheeled agricultural or forestry tractors
Дата на документа: 08/12/2010
№ на документ: COM(2010) 717
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове