Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - Стратегия на Европейския съюз за региона на река Дунав - {SEC(2010) 1489 окончателeн}{SEC(2010) 1490 окончателeн}{SEC(2010) 1491 окончателeн}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - European Union Strategy for Danube Region - {SEC(2010) 1489 final}{SEC(2010) 1490 final}{SEC(2010) 1491 final}
Дата на документа: 08/12/2010
№ на документ: COM(2010) 715
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Регионална политика
Kомисии
Връзки
Текстове