Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Пазарна динамика и съответните условия за плавно, постепенно премахване на квотната система за мляко
Заглавие на английски: REPORT FROM THE EUROPEAN COMMISION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Evolution of the market situation and the consequent conditions for smoothly phasing out the milk quota system
Дата на документа: 08/12/2010
№ на документ: COM(2010) 727
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Земеделие и развитие на селските райони
Kомисии
Връзки
Текстове