Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА - Междинен преглед на плана за действие на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ: осъществяване на ефективни хуманитарни действия на ЕС, основани на принципи - SEC(2010) 1505 окончателeн
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - The mid-term review of the European Consensus on Humanitarian Aid Action Plan - implementing effective, principled EU humanitarian action - SEC(2010) 1505 final
Дата на документа: 08/12/2010
№ на документ: COM(2010) 722
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове