Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА относно Междинен преглед на плана за действие на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ: Напредък и приоритети на прилагането на хуманитарната помощ в ЕС, Придружаващ документа към Съобщението относно Междинния преглед на плана за действие на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ - осъществяване на ефективни хуманитарни действия на ЕС, основани на принципи - COM(2010) 722 final
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT On the mid-term review of the European Consensus on Humanitarian Aid Action Plan: Assessing progress and priorities in the EU's implementation of humanitarian action Accompanying document to the Communication on the mid-term review of the European Consensus on Humanitarian Aid Action Plan – implementing effective, principled EU humanitarian action - COM(2010) 722 final
Дата на документа: 08/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1505
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Хуманитарна помощ
Kомисии
Връзки
Текстове