Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ - ПЕТИ ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2320/2002 ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - FIFTH REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EC) No 2320/2002 ESTABLISHING COMMON RULES IN THE FIELD OF CIVIL AVIATION SECURITY
Дата на документа: 10/12/2010
№ на документ: COM(2010) 725
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Транспорт
Kомисии
Връзки
Текстове