Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА - Доклад за държавните помощи - Доклад за държавните помощи, предоставени от държавите-членки - актуализация есен 2010 г. - SEC(2010) 1462 окончателeн
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION - State Aid Scoreboard - Report on State aid granted by the EU Member States - Autumn 2010 Update - {SEC(2010) 1462 final}
Дата на документа: 01/12/2010
№ на документ: COM(2010) 701
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове