Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА - Факти и фигури относно държавната помощ в държавите членки, Придружаващ ДОКЛАДА НА КОМИСИЯТА - Доклад за държавните помощи - Доклад за държавните помощи, предоставени от държавите-членки - актуализация есен 2010 г. - {COM(2010) 701 final}
Заглавие на английски: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT - Facts and figures on State aid in the Member States Accompanying the REPORT FROM THE COMMISSION - State Aid Scoreboard - Autumn 2010 Update - {COM(2010) 701 final}
Дата на документа: 01/12/2010
№ на документ: SEC(2010) 1462
Вид документ: Работен документ на службите
Автор: Европейска комисия
Област
  • Конкуренция
Kомисии
Връзки
Текстове