Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар - {SEC(2010) 1510 окончателeн}{SEC(2010) 1511 окончателeн}
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy market integrity and transparency - {SEC(2010) 1510 final}{SEC(2010) 1511 final}
Дата на документа: 08/12/2010
№ на документ: COM(2010) 726
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове