Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа:
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 30.11.2009 relating to the designation of "8-[4-(1-aminocyclobutyl)phenyl]-9-phenyl-1,2,4-triazolo[3,4-f][1,6]naphthyridin-3(2H)-one mono-hydrochloride" as an orphan medicinal product under Regulation (EC) No 141/2000 of the European Parliament and of the Council
Дата на документа: 30/11/2009
№ на документ: C(2009) 9780
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове