Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа:
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 30.11.2009 amending the marketing authorisation for "Champix - varenicline tartrate", a medicinal product for human use, granted by Decision C(2006)4345
Дата на документа: 30/11/2009
№ на документ: C(2009) 9779
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове