Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа:
Заглавие на английски: COMMISSION DECISION of 30.11.2009 granting marketing authorisation under Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council for "Hirobriz Breezhaler - indacaterol", a medicinal product for human use
Дата на документа: 30/11/2009
№ на документ: C(2009) 9775
Вид документ: Решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове