Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно работното пространство, достъпа до мястото на водача и вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори
Заглавие на английски: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the operating space, access to the driving position and the doors and windows of wheeled agricultural or forestry tractors
Дата на документа: 15/12/2010
№ на документ: COM(2010) 746
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове